Privacybeleid

De website “www.campingtikvah.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Camping Tikvah, statutair gevestigd te Hooghalen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Drenthe onder nummer 04059205. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Camping Tikvah garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt Camping Tikvah gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw e-mailadres). Camping Tikvah gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en om klanten van (nieuwe) producten, diensten en/of aanbiedingen van Camping Tikvah op de hoogte te houden. Hierbij tracht Camping Tikvah rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten, diensten en/of aanbiedingen dan kunt u dit schriftelijk melden bij Camping, Oosthalen 5, 9414 TG Hooghalen of per e-mail aan info@campingtikvah.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar info@campingtikvah.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Camping TikvahOosthalen 5, 9414 TG Hooghalen.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@campingtikvah.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze medewerkers zijn u graag van dienst.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.